Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Průběh léčby

K léčbě se používají snímací a fixní aparáty. Pro kvaliní léčbu je třeba udělat důkladné vstupní vyšetření.

Průběh léčby

K léčbě se používají snímací a fixní aparáty. Pro kvaliní léčbu je třeba udělat důkladné vstupní vyšetření.

Zhotovujeme standardně:

  • soubor fotografíí obličeje a chrupu
  • rentgenové snímky: panoramatický snímek chrupu (OPG) a profilový snímek obličeje (Tele-RTG)
  • digitální modely chrupu 3D skenerem.

Standartně probíhá léčba ve dvou fázích : aktivní léčba a retenční fáze.

1) V rámci aktivní léčby se nasadí na oba zubní oblouky fixní ortodontický aparát. Standartně je v kovovém provedení, ale je možné na žádost pacienta v indikovaných případech použít nadstandartní keramické zámky. V průběhu léčby je třeba aparát každou návštěvu aktivovat nejčastěji výměnou drátů ve fixním aparátu.


    obr. fixní aparát

K fixnímu aparátu se dle typu vady přidávají další snímací nebo pevná zařízení: extraorální tah, gumové tahy, flex developer, kortikální implantáty na posílení kotvení,.. Po skončení aktivní fáze a po stabilizaci vyléčené vady se fixní aparát sundá a pokračujeme stabilizací výsledku.
2) Stabilizační fáze je důležitá pro udržení srovnaných zubů. Používáme jednak snímací aparáty, ale také tzv. „retainery“ drátky, které se lepí na vnitřní stranu zubů, tak aby výsledek zůstal i v dalších letech bez recidivy.


    obr. retainer

U některých vad je nutná před zahájením léčby fixním aparátem příprava čelisti patrovým rozšiřovačem. Aparát hyrax se lepí na zuby v horní čelisti a pacient si ho dle instrukcí lékaře sám každý den aktivuje. U mladších pacientů lze v indikovaných případech začít vadu korigovat snímacími aparáty. Použití těchto rovnátek je velmi omezené a nelze očekávat definitivní úpravu vady. Většinou pokračujeme ve stálém chrupu fixními aparáty. Některé vady chrupu souvisí s vadou čelistí. Zde je nutno celou léčbu plánovat s ortognátním chirurgem. V průběhu léčby fixním aparátem se provede operace minimálně na jedné čelisti.


obr. aparát hyrax

Délka léčby je závislá na typu vady. U většiny jednodušších vad trvá aktivní léčba pevnými aparáty zhruba 12-18 měsíců. U operačních pacientů je třeba počítat s minimálně 24 měsíci. Retenční fáze se pohybuje kolem 12-24 měsíců.

Máme smlouvy se všemi standartními zdravotními pošťovnami. Léčba je hrazená pojišťovnou jen částečně. Doplatek na celou léčbu ze strany pacienta je kolem 30 000 Kč u standartních kovových zámků, estetičtější keramické zámky stojí zhruba 50 000 Kč.

V průběhu léčby je třeba počítat s pravidelnými kontrolami, které plánujeme každých 6-8 týdnů.

Pacient je důkladbě informován a poučen o pečlivé hygieně chrupu. Ideálně po každém jídle, určitě ráno a večer je třeba speciálními kartáčky odstranit povlaky a zbytky jídla z rovnátek i zubů. Všichni pacienti jsou o způsobu čištění zubů a rizicích důkladně poučeni.

V průběhu léčby fixními aparáty nejsou pacienti téměř omezeni. Lze s jistou opatrností pěstovat všechny sporty a hry na dechové nástroje. Určité nepříjemné pocity (tlak a tah na zuby) zažívají pacienti po nasazení a aktivaci rovnátek. Tento diskomfort většinou za 2-3 dny poleví.